TİROZİNEMİ TANISI NASIL KONUR?

Tirozinemi tanısı
nasıl konur?

Tirozinemi tanısı kan ve idrar laboratuvar incelemeleri ile konur. Bunun yanı sıra, karaciğer biyopsisi ile karaciğerin yapısal durumu açığa çıkarılabilir.
İzlem
Tirozinemide düzenli olarak bazı laboratuvar sonuçlarının izlenmesi tedavinin bir parçasıdır ve sağlık çalışanlarının uygun tedavi dozunu ve beslenme içeriğini oluşturabilmesini sağlar.
Düzenli izlem
• 3 ayda bir kan örneklerinden yapılır.
• Düzenli hekim kontrolü sıklığı bir klinikten diğerine göre değişebilir. Genellikle 6-12 aylıkken aylık, daha sonra her 3-6 ayda bir olarak uygulanır.